μια φορά…
Εγκατάσταση στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Χανιά 09/2018 στα πλαίσια της έκθεσης (α)συνέχεια.