ανοιχτό δωμάτιο #18

Collapse Show info

Title: ανοιχτό δωμάτιο #18

Size: 26x27x10cm

Materials: oxidized iron, alloy of metals, threads