διάλογος

Collapse Show info

Title: dialogue

Size: 59x59x10cm

Materials: οξειδωμένο σίδερο, κράμα μετάλλων,χαλκός, αλουμίνιο, νήματα