κατάδυση μέσα στο όνειρο

Collapse Show info

Title: dive, into a dream

Size: 13x45x12cm / 13x45x12cm

Materials: oxidized iron, aluminum, alloy, mixed media painting on aluminum, threads

2019