Παρατηρητής #1

Collapse Show info

Title: observer #1

Size: 30x50x10cm

Materials: σίδερο, μαύρο γαλβάνισμα

Μεσαίο μέγεθος

2019